אחזקת כבישים ומבני ציבור

פיקוח אחזקה שוטפת
נתיבי איילון מקטע דרום

ניהול, תיאום ופיקוח על ביצוע עבודות אחזקה שוטפות וביצוע עבודות יזומות במקטע הדרומי של כבישי נתיבי איילון, המתחיל במחלף לה-גווארדיה ועד מחלף חולות.

אחזקה כוללת נתיבי ישראל מרחב צפון

ניהול תכנון, ניהול ביצוע ופיקוח על עבודות אחזקה ועבודות יזומות במרחב צפון בעלות שנתית של כ-100 מיליון ש"ח.
העבודות כוללות בין היתר בניית תכנית עבודה שנתית לכלל העבודות במרחב ולאחר אישורן ניהול הביצוע והפיקוח וזאת בתיאום ובשיתוף פעולה עם נציגי נת"י והגופים השונים.

פיקוח על אחזקות בינוי ופיתוח בעיר נתניה

ניהול ופיקוח הנדסי על אחזקות ופרויקטים שונים בתחומי העיר נתניה באמצעות צוות מנהלים מקצועיים המונה כ-11 מפקחים. הניהול כולל אחזקת מבני ציבור וכבישים, וכן הקמת שצ"פים ופיתוח תשתיות.