פיתוח תשתיות ושצ"פים

פיתוח אזור התעשייה בפארק התעשייה קרית גת

ניהול התכנון ופיקוח על ביצוע עבודות פיתוח תשתיות בפארק התעשייה קרית גת.
הפרויקט כלל בן היתר: פיתוח/תחזוקת כבישים, פיתוח מדרכות, שצ"פים, פארק אתגרי, איי תנועה, מבנים, תמרור, חשמל ותאורה, מים, ביוב, ניקוז, גינון , פחי אשפה מוטמנים וניהול אחזקה כוללת של האתר.

שצ"פ איינשטיין
נתניה

הקמת שצ"פ בשטח של כ-23 דונם הכולל מתקני משחק והצללות, משטח דשא של כ-10 דונם, שבילי אספלט להולכי רגל וחניון רכבים, פרגולות. כחלק מהפרויקט בוצעו עבודות עפר, תשתיות, תקשורת, השקיה, חשמל, מים וביוב.

אזור תעשייה ומסחר עמק שרה בבאר שבע

ניהול תכנון על כל שלביו וניהול ופיקוח על ביצוע עבודות פיתוח אזור תעשייה ומסחר בשטח של כ - 600 דונמים.
הפרויקט כולל בין היתר: פיתוח מערכת הכבישים, תשתיות מים ביוב וניקוז, פיתוח נוף, תשתיות חשמל ותקשורת. ניהול תהליכי אישורים ותאומים מול רשויות וגופים שונים, בקרת תכנון וביצוע, ליווי הפרויקט מהתכנון המוקדם ועד להשלמת עבודות הפיתוח.