תשתיות תחבורה

פרויקט מהיר לעיר

לוד

הקמה של כ-8 ק"מ נתיבי תחבורה ציבורית וכ-2.5 ק"מ של שבילי אופניים. כחלק מן הפרויקט ישודרגו תחנות ההמתנה, ישודרגו ויחודשו התשתיות, יבוצע פיתוח נופי ועוד.

פרויקט מהיר לעיר

רמלה

פרויקט להקמת נתיבי תחבורה ציבורית תוך שדרוג פני הרחובות, יחד עם הקמתם של שבילי אופניים.

כביש 574/60 וצומת הכניסה לישוב חריש

ניהול תכנון והכנה למכרז, יציאה לביצוע והסדרת צומת הכניסה וכבישי הגישה באורך של כ-3 ק"מ לישוב חריש, הקמת מעגל תנועה, שינויים גאומטריים, הרחבת וסלילת כבישים ומדרכות, תאורה, הקמת מעבירי מים, קירות תמך ניקוז וטיפול נופי, הפקעות, תיאום מול גורמי תשתיות, טיפול העתיקות וקברים, העתקה ומיגון קו מקורות. 

עלות הפרויקט כ-65 מיליון ש"ח.

הסדרת כביש 40 מפרידן קלאוזנר ברמלה

ניהול תכנון ראשוני ומפורט לקראת הקמת פרויקט הסדרת צומת הכניסה מכביש 40 צפון לרמלה ולמחנה פיקוד העורף. הפרויקט כולל עבודות גישור, הפרדה, אקוסטיקה וסלילה. כחלק מהביצוע הוקם צומת מרומזר, הסדרת מדרכות ועבודות לריבוד כבישים.

הפרדה מפלסית 127
בשכונת הרכבת בעיר לוד

ביצוע עבודות גישור, הקמת מחלף משוקע, תשתיות, סלילה ופיתוח להקמת הפרדה מפלסית 127. העבודה בוצעה בסביבה מורכבת וצפופה בתשתיות, שכונות ודרכים.